Antakalnio choras „Bočiai“

ANTAKALNIO BOČIŲ CHORAS

Lietuvos pensininkų sąjungos Vilniaus miesto bendrijos mišrus choras ,,Antakalnio Bočiai“ savo veiklą pradėjo 1995 metais. Jo iniciatorė ir įkūrėja bei ilgametė, iki šiol chore daininuojanti, yra Felicija Golcienė, pirmoji Antakalnio Bočių skyriaus pirmininkė, o choro meno vadovas nenuilstantis maestro Juozas Eimanavičius vadovauja šiam kolektyvui nuo pirmųjų dienų. Tiek pat laiko chore dainuoja ir Vilhelmina Pundienė bei Liucija Ribokienė.

Prie choro buvo susikūręs ir vokalinis ansamblis, kuriam daugiau kaip dešimtmetį vadovavo šviesios atminties Dalia Vilbrantienė.

Metams bėgant veiklos mastas plėtėsi. Gausėjo choro gerbėjų gretos, atsirado ir jo rėmėjų. Tuo laiku tai sudarė galimybes organizuoti koncertus ne tik Vilniaus mieste, bet džiuginti dainomis kitų šalies miestų ir rajonų gyventojus. Choro atliekami kūriniai skambėjo Trakuose, Rokiškyje, Biržuose, Anykščiuose ir daugelyje kitų vietovių. Pabūvota ir užsienio šalyse: Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, Austrijoje.

Choras ,,Antakalnio Bočiai“, jo meno vadovas maestro Juozas Eimanavičius ne kartą buvo apdovanoti Lietuvos pensininkų sąjungos ,,Bočiai“, Lietuvos respublikos kultūros ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės ir Antakalnio seniūnijos, Vilniaus miesto bočių bendrijos, socialinių globos bei švietimo įstaigų padėkos raštais.

Antakalnio Bočių choras ir šiandieną populiarina tėvų ir senolių bei šiuolaikinių Lietuvos kompozitorių dainas. Aktyviai dalyvauja Lietuvos senjorų dainų šventėse, koncertuoja mokymo įstaigose bei socialinės reabilitacijos centruose.

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čio metus Antakalnio Bočių choras pradėjo koncertais Lietuvos gynėjų dienos minėjime Antavilių pensionate, sugiedojo Tautinę giesmę Vilniaus bočių bendrijos šventiniame koncerte, kuris buvo skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui. Dainavo šiai progai skirtoje Šeškinės bočių šventėje, Senjorų socialinės globos namuose, skyriaus vakaronėje ,,Noriu Lietuvą skambant girdėti…“. Motinos dienos proga choras surengė koncertą Specialiųjų socialinės globos namų ,, Tremtinių namai“ globotiniams.

2018 m. gegužės mėnesį Antakalnio Bočių choras dalyvavo Šv.Jono kongregacijos vienuolyne vykusiame jaunučių chorų festivalyje „Širdelėj skamba vis lopšinė“, kuriame kartu su pradinių klasių moksleiviais sudainavo lopšinę.

Na, o baigdamas pavasario sezoną, Antakalnio Bočių kolektyvas lankėsi Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos surengtoje šventėje ,,Šeimų diena – dainuoja kartos“, kurioje ši diena buvo paminėta dainuojant kartomis nuo mažiausių darželinukų iki vyriausiųjų senjorų.

Antakalnio Bočių choras savo daina praturtina ir praskaidrina savo kolektyvo narių kasdienybę bei pritraukia kitus bendraamžius. Bendravimas per repeticijas, koncertai suteikia energijos, gyvenimo džiaugsmo, supratimo, kad ir tu esi reikalingas kitiems.

,,Antakalnio Bočiai“  choro koordinatorė ir skyriaus pirmininkė                                                  Rima Povilėnienė