Antakalnio choras „Bočiai“

Naujas choro vadovas p. Povilėnienė  informacijos dar nepateikė.