Antakalnio skyriaus veikla

SKYRIAUS ,,ANTAKALNIO BOČIAI” VEIKLA

,,Antakalnio Bočių” skyrius – tai yra vienas iš pirmųjų LPS ,,Bočiai” Vilniaus miesto bendrijos skyrių, skaičiuojantis jau 24 savo veiklos metus. Skyrius vienija pagyvenusius žmones, rūpinasi jų užimtumu, rengia vakarones, atmintinus susitikimus su žymiais žmonėmis, paskaitas, savo narių rankdarbių parodas, organizuoja ekskursijas į muziejus. Skyriaus nariai dalyvauja pažintinėse kelionėse po Lietuvą ir užsienio šalis.

Iš skyriaus narių suburtas pagyvenusių žmonių mišrus choras ,,Antakalnio Bočiai“, kuriam  nuo pat įsikūrimo dienos vadovauja maestro Juozas Eimanavičius. Choras populiarina tėvų ir senolių bei šiuolaikinių Lietuvos kompozitorių dainas. Be ,,Antakalnio Bočių“ choro dainų neapseina nei vienas mūsų skyriaus renginys ar vakaronė.

2017 m. Antakalnio Bočiai surengė savo nariams vakaronę ,,Antakalnis kvepia pavasariu“ su seimo nare Ingrida Šimonyte. Gegužės mėnesį vyko vakaronė su tautinių mažumų bendrijų atstovais ir Kovo 11-osios Akto signataru Nikolajumi Medvedevu, skirta Šeimos dienai paminėti. Šioje šventėje pas mus svečiavosi ir koncertavo ,,Patridos“ (Tėvynė) graikų bendrijos atstovai, Vilniaus rajono Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Mickūnų skyriaus lenkų vokalinis ansamblis ,,Przyjaciele“ (Bičiuliai), Vilniaus mokytojų namų rusų literatūrinis – vokalinis ansamblis ,,Svetoč“, taip pat  kompozitorius, kuriantis bažnytinę ir pasaulietinę muziką, muzikantas antakalnietis žemaitis Ipolitas Petrošius.

          Rudenį skyrius surengė popietę, skirtą Tarptautinei Pyragų dienai. Tai yra tarptautinė visuomeninė akcija, kai visi geros valios žmonės kviečiami iškepti pyragų, sausainių, tortų ir kitokių saldumynų, juos parduoti ir surinktas lėšas paaukoti ligoniukams, vaikų namų auklėtiniams, vienišoms mamoms ar sunkiai besiverčiančių šeimų vaikams. Kartu su mumis tą dieną skanavo pyragus, grojo ir dainavo Trakų Vokės dvaro sodybos liaudies muzikos kapela ,,Vacio armonikėlė“.

Įspūdingas buvo ir ,,Antakalnio Bočių“ kalėdinis renginys ir bendravimas su Masažo salono ,,Nuga Best“ pacientais, kurio metu skambėjo muzika ir dainos, o senjorų poros sukosi linksmo šokio sūkury.

2018 m. sausio 13 d. skyriaus nariai savo susirinkime paminėjo Lietuvos Gynėjų dieną.

 Balandžio  mėnesį surengėme vakaronę ,,Noriu Lietuvą skambant girdėti…“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui paminėti, kurioje dalyvavo Jeronimas Kraulys dimisijos kapitonas, buvęs vietinės rinktinės 308 bataliono karys ir Jonas Kazimieras Burdulis, pensininkų sąjūdžio pirmininkas. Šiame renginyje vakaro scenarijaus rengėjos Irena Kembrienė, Danguolė Abraitienė ir Valentina Zokienė savo pasakojimais bei įvairių poetų eilėmis apžvelgė visą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Apie nepriklausomą Lietuvos valstybę nuo 1918 m. vasario 16-sios iki 1940 m. birželio 15-sios trumpais štrichais pristatė Irena Kembrienė, ilgiausią laikotarpį – 50 metų nuo 1940-ųjų iki 1990-ųjų metų kovo 11-sios – kruviniausią, netekčių ir prievartos istoriją trumpai apžvelgė Danguolė Abraitienė, ir vėliau vykusius įvykius nuo 1989 m. rugpjūčio 23 d. iki šių dienų priminė Valentina Zokienė. Vakaro metu savo prisiminimais pasidalino ir vakaro svečiai Jeronimas Kraulys bei Jonas Kazimieras Burdulis.

2018 m. gegužės mėnesį mūsų skyriaus nariai kartu su Antakalnio progimnazijos moksleiviais dalyvavo Šv.Jono kongregacijos vienuolyne vykusiame jaunučių chorų festivalyje „Širdelėj skamba vis lopšinė“, kuriame ,,Antakalnio Bočių“ choras kartu su pradinių klasių moksleiviais sudainavo lopšinę.

Šeimų dieną paminėjome kartu su Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos mokiniais ir mokytojais bendroje šventėje ,,Šeimų diena – dainuoja kartos“, kurioje dalyvavo ir mūsų skyriaus choras bei solistai.

Rudeniui įsibėgėjant, vėl pakviesime savo skyriaus narius ir kitų skyrių svečius į mūsų naujus renginius pabendrauti, pasidalinti praėjusios vasaros įspūdžiais ir smagiai praleisti savo laisvalaikį.

                              Skyriaus ,,Antakalnio Bočiai“ pirmininkė Rima Povilėnienė