Darbo komisijos

Vilniaus miesto bendrijos  darbo komisijos
Patvirtinta Vilniaus m. bendrijos  valdybos posėdyje 2017-03-02

FINANSŲ IR ADMINISTRAVIMO KOMISIJA
Kuratorius Vilija Turienė
Nariai: Zita Lukšienė
  Povilas Butkus
  Monika Jakimavičienė
POILSINIŲ  IR PAŽINTINIŲ KELIONIŲ KOMISIJA
Narys Ramutė Uždavinienė
Revizijos komisija
Narys  Veronika Vaitkienė
Internetinės svetainės palaikymas
Narys  Monika Jakimavičienė
Užsienio kalbų kursų administravimas
Narys  Petras Gudynas