Bendradarbiaujame

 

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF) – tai nacionalinis bendradarbiavimo tinklas, vienijantis nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamas gyventojų grupes, siekiant bendrųjų tikslų kovoje prieš diskriminaciją lyties, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ir įsitikinimų, rasės ar etninės kilmės pagrindu.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) – savarankiška, LR Seimui atskaitinga institucija. Jos tikslas – kovoti su diskriminacija, siekti visiems lygių galimybių Lietuvoje.

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje. Ji vienija 64 didžiausias nacionalines ir regionines jaunimo organizacijas, t.y., daugiau apie 200 tūkst. jaunuolių. LiJOT tikslas – kelti jaunimo organizacijų kompetenciją ir atstovauti jų narių interesams bendradarbiaujant su valdžios institucijomis ir kitomis organizacijomis.

Lietuvos gėjų lyga Lietuvos gėjų lyga (LGL) – vienintelė nepriklausoma nevyriausybinė organizacija Lietuvoje, kuri vienija lesbietes, gėjus, biseksualius ir translyčius (LGBT) asmenis nuo 18 metų, atstovauja ir gina jų teises. 1995-aisiais įkurta organizacija aktyviai kovoja su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinio identiteto Lietuvoje.

Lietuvos neįgaliųjų forumas Lietuvos neįgaliųjų forumas (LNF) – savanoriška ir nepriklausoma nevyriausybinė organizacija, kuri gina neįgaliųjų ir jų šeimos narių pilietines, socialines ir ekonomines teises. Pagrindinis LNF tikslas – užtikrinti, kad neįgalieji turėtų tokias pat galimybes mokytis, įsidarbinti ir dirbti, dalyvauti visuomenės gyvenime kaip bet kuris kitas žmogus.

Moterų informacijos centras Moterų informacijos centras (MIC) – nevyriausybinė organizacija, kuri siekia lygių galimybių moterims ir vyrams, stengiasi pagerinti moterų padėtį viešame ir privačiame gyvenime, kovoja su smurtu prieš jas. MIC sėkmingai dirba jau daugiau nei 15 metų.

Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras (NRTIC) – viešoji įstaiga, kurios tikslas – tyrinėti naujojo religingumo apraiškas Lietuvoje, teikti objektyvią ir moksliškai pagrįstą informaciją apie religiją ir naujuosius religinius judėjimus.

Tautinių bendrijų namai Tautinių bendrijų namai (TBN) – pelno nesiekianti organizacija, kuri vienija įvairių tautybių Lietuvos gyventojus ir juos atstovaujančias nevyriausybines organizacijas. 1991 m. Vilniuje pradėję veikti TBN 2000-aisiais įregistruoti kaip viešoji įstaiga. 

Šis įrašas kolkas neturi vieno komentaro..

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *