„Bočių“ Naujininkų ansamblis

Paminėjome Laisvės gynėjų dieną

Praeitais metais koncertais ir minėjimais paminėjome ketvirtį amžiaus nuo Sąjūdžio įsikūrimo. Jo kilni ir prasminga veikla buvo vainikuota Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės atkūrimu. Šią istorinę pergalę įtvirtino masinis žmonių susitelkimas ir vienybė. Ji pareikalavo ir aukų – keturiolika didvyrių 1991 m. sausį žuvo gindami savo valstybės laisvę ir nepriklausomybę.
Istoriniams sausio įvykiams paminėti, didvyrių atminimui pagerbti 2014 metų sausio 11 dieną į Vilniaus miesto „Spindulio“ pagrindinės mokyklos aktų salę susirinko gausus santūriai nusiteikusių vilniečių būrys. Čia, parengę menines programas, atvyko „Bočių“ Karoliniškių ir Naujininkų skyrių meno kolektyvai su savo vadovais – Birute Mušiūniene, Bronislavu Jankausku, Jadvyga Rukšėniene ir Leonu Pamerneckiu.
Laisvės gynėjų dienos minėjimas prasidėjo skambia ir iškilminga melodija, prasmingais tam įvykiui žodžiais:
„O, Lietuva, Tėvyne, brangi sava lig skausmo,
Kas gynė tavo laisvę, tas žino šitą jausmą…
Skaudus gegutės verksmas, rūkuos paskendę toliai,
Apglėbė tavo širdį už laisvę kritę broliai“…
Netrukus atlikėjų delnuose viena po kitos sužibo keturiolika žvakučių, kurių kiekvienos padėjimą ant „aukuro“ lydėjo varpo garso dūžiai, o renginio vedėjas minėjo kiekvieno už laisvę žuvusio gynėjo vardą…
Renginio-minėjimo įspūdį labai stiprino eilė aplinkybių. Tai, pirmiausiai – Rolando Jankausko, žuvusio didvyrio, tėvo Bronislovo Jankausko dalyvavimas. Čia jis vadovavo „Bočių“ Karoliniškių meno kolektyvui. Simboliška buvo ir tai, kad mokyklos adresas, kur vyko renginys – Rolando Jankausko gatvėje, visai netoliese televizijos bokšto, kur prieš du su viršum dešimtmečius žmonės savo krūtinėmis stojo prieš tankus ginti atkurtos nepriklausomybės.
Meno kolektyvų atlikti kūriniai priminė 1991 metų sausio mėnesį vykusį dvasinį tautos pakilimą, kuomet skambėjo ir dabar yra brangūs žodžiai – Lietuva, Tėvynė, Laisvė…
Juos pažadino ir įkvėpė Sąjūdis, apie kurį tomis atmintinomis dienomis gydytojas Albertas Ožiūnas (dabar jau miręs) sukūrė dainą „Atgimimas“. Ją atliko „Bočių“ Naujininkų vokalinė grupė – tautinės raiškos sambūris „Vaivorykštė“.
Renginį išraiškingai vedė Juozas Timas, atliekamus kūrinius jausmingai ir išmaniai jungdamas su Lietuvos istorija, jos dabartimi, žmonių siekiais.
                      Minėjimo programoje kulminaciniu tašku tapo Emilijos Stankevičienės daina „Pakelkim Lietuvą“, pakvietusi susirinkusius susikibti rankomis, raginanti drauge ugdyti, saugoti ir ginti savo Tėvynę.
                      Koncerte dalyvavusių meno kolektyvų vadovai bei žuvusiųjų Laisvės gynėjų artimieji buvo apdovanoti gėlėmis.
                      „Spindulio“ pagrindinės mokyklos salėje tarpe gausių žiūrovų dalyvavo ir kalbėjo Lietuvos Respublikos Seimo narys, kandidatas į Lietuvos Respublikos Prezidento postą Linas Balsys.
                      Laisvės gynėjų dienos minėjimas Karoliniškėse ir tam skirta meno kolektyvų programa buvo puikus „Bočių“ Vilniaus miesto dviejų skyrių – Naujininkų ir Karoliniškių vaisingo bendradarbiavimo įrodymas. Tikime, kad tai ne pirmas ir ne paskutinis bendros veiklos renginys.

 Prof. habil. dr. Bernardas Blažys,
„Bočių“ Naujininkų skyrius

 Vilnius, 2014-03-07

 Nuotraukose:  „Bočių“ Naujininkų ir Karoliniškių skyrių  meno kolektyvų renginių akimirkos.

Naujininkų ansamblio popietė Karoliniškėse

Birželio pirmąją – pavasario pabaigos ir vasaros pradžios sandūroje, pažymint Tėvo dieną, Karoliniškių seniūnijoje susitiko Lietuvos pensininkų sąjungos Vilniaus miesto bendrijos Naujininkų ir Karoliniškių skyrių meniniai kolektyvai, atvyko ir šokių grupė „Ainiai“.
Gražaus metų laiko ir prasmingos šventės įkvėpti šie, pagyvenusių žmonių kolektyvai parengė ir atliko tai progai skirtus kūrinius, atspindinčius gimtinės gamtos grožį ir žmonių jausmus.
Dainininkus, šokėjus ir visus susirinkusius karštai pasveikino Karoliniškių seniūnė Violeta Gedminaitė.
Popietę pradėjo „Bočių“ Karoliniškių skyriaus choras, kurio programą pristatė energinga ir visada optimizmu trykštanti skyriaus pirmininkė Birutė Mušiūnienė. Chorui dirigavo meno vadovas kompozitorius Bronius Jankauskas.
„Bočių“ Naujininkų skyriaus jungtinio kolektyvo vardu susirinkusius sveikino Naujininkų skyriaus pirmininkė Jadvyga Rukšėnienė. Ansamblio programoje dainos apie tėviškę, tėvus, senelius ir anūkus, jų ryšius ir išsaugotus šiltus santykius. Ansamblio vokalinės grupės – tautinės raiškos sambūrio „Vaivorykštė“  repertuare – nepamirštamos meilės dainos, nestokojančios ir liaudies išminties bei humoro. Kolektyvui vadovauja Leonas Pamerneckis.

„Bočių“ Naujininkų skyriaus narys ir programos vedėjas Juozas Timas skaitė gražius posmų ir kūrė šventinę nuotaiką. Renginio metu kolegos jį sveikino gimtadienio proga. Pranešėjas įtaigiai apibūdino kiekvieną atliktą kūrinį, dainą ar šokį, siedamas juos su tautos istorija, žmonių siekiais, išgyvenimais ir laisvės siekimu. Atsidėkodamas už sveikinimus sukaktuvininkas padeklamavo dzūkišką poemą apie dziedulį ir bobulę.
Popietėje gražiai sukosi šokio sukūryje ir žiūrovų šiltai sutiktas „Ainių“ kolektyvas, vadovaujamas Nijolės Turčinavičienės.
„Bočių“ Naujininkų ir Karoliniškių  skyrių meno kolektyvų susitikimai jau tapo tradiciniais, juos sieja glaudus bendradarbiavimas. Kartu koncertuota pasitinkant Adventą Kirtimų kultūros centre.
Sveikintina meno kolektyvų veiklos praktika – renginiais pažymėti svarbiausia tautos šventes, įžymias datas ar sukaktis.  Metų pradžioje Naujininkų ansamblis kartu su kitais kolektyvais parengė ir Lazdynuose atliko įsimintiną programą, skirtą tragiškų 1991-ųjų sausio 13-osios aukų atminimui pagerbti. Renginyje dalyvavo ir prasmingą žodį tarė Lazdynų Jono Bosko parapijos kunigas Mykolas Petravičius.

 Prof. habil. dr. Bernardas Blažys
 „Bočių“ Naujininkų skyrius

 Vilnius, 2013-08-11