20
Rgs

Konferencija Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti 2012 m. rugsėjo 20 d. 10.00 – 13.00 val. Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos pensininkų sąjungos “Bočiai” Vilniaus m. bendrija

Programa

9.30 – 10.00 Dalyvių registracija
10.00 – 10.05 Įvadinis žodis Konferencijos moderatoriai – Vilniaus miesto savivaldybės
Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus pavaduotoja Rasa
Laiconienė ir LPS “Bočiai” Vilniaus m. bendrijos pirmininkas Povilas Butkus
10.05 – 10.15 Vilniaus miesto savivaldybės mero Artūro Zuoko sveikinimo žodis
10.15 – 10.25 Lietuvos pensininkų sąjungos “Bočiai”pirmininko dr. Petro Ruzgaus
sveikinimo žodis
10.25 – 10.45 Pranešimas Vilniaus miesto savivaldybės pastangos gerinant gyventojų
socialinius poreikius. Savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departa-
mento Socialinės paramos skyriaus vedėja Vilma Šilalienė
10.45 – 11.15 Pranešimas Gyventojų senėjimo tendencijos ir socialinės jų pasekmės.
Darbo ir socialinių tyrimų instituto vyr.m.d., dr. Arūnas Pocius
11.15 – 11.35 Pranešimas Kreditinių įstaigų vaidmuo, sprendžiant pagyvenusių žmonių
finansines problemas. Kredito Unijos “Vilniaus taupomoji kasa”
administracijos vadovo pavaduotoja Eglė Petrauskienė
11.35 – 12.05 Pranešimas Ekonominės – finansinės vyresnio amžiaus žmonių padėties
gerinimo galimybės šiuolaikiniame visuomenės vystymosi etape. Vilniaus
miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos prezidentas
prof. Rimvydas Jasinavičius

12.05 – 12.20 Pranešimas Vilniaus miesto “Bočių” bendrijos pastangos gerinant savo
narių socialinę padietį. LPS “Bočiai” Vilniaus miesto bendrijos pirmininkas
Povilas Butkus

12.20 – 12.30 Pranešimų apibendrinimas Konferencijos moderatoriai Rasa Laiconienė ir
Povilas Butkus
12.30 – 13.00 Diskusijos prie kavos puodelio

Comments are closed.