15
Lie

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrija Pagyvenusių žmonių dienos renginiai Vilniaus mieste 2012 metais

Vilniaus mieste kiekvienais metais yra minima Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Šioje konferencijoje dalyvaus valdžios, mokslo, verslo bei visuomeninių organizacijų atstovai. Konferencijoje bus paliestos tokios aktualios problemos, kaip pensinio amžiaus žmones kamuojantis finansinių išteklių nedateklius, egzistuojanti diskriminacija amžiaus pagrindu, plačiai paplitę sunkumai, su kuriais vyresnio amžiaus žmonės susiduria darbe, šeimoje bei visuomeniniame gyvenime.

Rugsėjo 20 d. Vilniaus miesto savivaldybė, 150 konferencijos dalyvių
Vilniaus miesto savivaldybė
LPS „Bočiai“ respublikinė valdyba
Darbo ir socialinių tyrimų institutas
Vilniaus m. ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacija
Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“
Lietuvos neįgaliųjų forumas
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Apvalaus stalo diskusijos apie pagyvenusių žmonių aktualiausias problemas

Pagyvenusių žmonių ekonominės – finansinės bei sveikatingumo būklės gerinimo galimybių aptarimas
Rugsėjis – lapkritis, Vilnius, 170-200 bendrijos narių ir svečių

Vilniaus miesto savivaldybė,
LPS „Bočiai“ respublikinė valdyba
Darbo ir socialinių tyrimų institutas
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa
UAB „Langas į ateitį“
Vilniaus artrito bendrija

Užsienio kalbos bei finansinio švietimo mokymai

Anglų kalbos mokymosi bei senjorų finansinio biudžeto valdymo klausimų aptarimas Vilniaus miesto „Bočių“ bendrijoje
Rugsėjis-lapkritis,
Vilniaus miesto „Bočių“ bendrija, Vilniaus miesto savivaldybė, 30 asmenų anglų kalbos
mokymuose, 70-100
pensininkų ekonominio švietimo užsiėmimuose
Vilniaus miesto savivaldybė,
LPS „Bočiai“ respublikinė valdyba
Mykolo Romerio universitetas
Vilniaus m. ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacija
Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“
UAB „Jolingva“

Internetinio tinklalapio vilniausbociai.ltpertvarkymas, naujos rubrikos „Mes dar aktyvūs“ sukūrimas
Renginio viešinimas Vilniaus „Bočiai“ tinklalapyje bei naujai sukurtoje rubrikoje
Rugsėjis – lapkritis, Vilniaus „Bočių“ bendrija
UAB „Evispa“
Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa

Pagyvenusių žmonių dienos renginių viešinimas
Periodinis leidinys „Lietuvos bočiai“ , Vilniaus m. bendrijos internetinis tinklalapis vilniausbociai.lt
Rugsėjis – gruodis,
45-47 tūkst. Lietuvos
pensininkų sąjungos „Bočiai““ narių

Comments are closed.