29
Bal

Nutarimas įteiktas. O kas toliau ?

Šių metų vasario 11 dieną įvykusioje neeilinėje Vilniaus „Bočių“ bendrijos konferencijoje buvo svarstomi klausimai apie naujai kuriamo Socialinio modelio nuostatas. Konferencijoje dalyvavo bendrijos valdybos nariai bei jos aktyvas, o taip pat kviesti asmenys – LR Seimo nariai Rimantas Jonas Dagys, Eligijus Masiulis ir LPS „Bočiai“ pirmininkas dr.Petras Ruzgus. Pranešimą padarė ir nutarimo projektą pateikė a.a. Vilniaus m. „Bočių“ bendrijos pirmininko pavaduotojas dr.Lionginas Radzevičius. Konferencijos nutarimas (pridedamas) buvo įteiktas LR Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui, LR Vyriausybei, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir Pensininkų reikalų tarybai prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Gauti į bendrijos kreipimąsi atsakymai bus apibendrinti ir numatomos  tolimesnių veiksmų priemonės.

LPS „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrijos pirmininkas Povilas Butkus
nuoroda: Nutarimo protokolas

Comments are closed.