15
Spa

Seminaras „Valstybinių institucijų bendradarbiavimas užtikrinant vyresnio amžiaus gyventojų lygias galimybes bei nediskriminavimą religijos pagrindu švietimo ir užimtumo srityje“

PROGRAMA
9:30-10:00 Registracija
10:00-10:20 Seminaro atidarymas.
Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų institutas. Profesorius Boguslavas Gruževskis.
10:20-10:35 Sveikinimo žodis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas (tikslinama).
10:35-10:50 Sveikinimo žodis. LR Seimo Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja Eglė Gibavičiūtė.
10:50-11:10 Valstybinių institucijų bendradarbiavimas skirtinguose valdymo lygmenyse. Trumpa situacijos apžvalga ir ES lygmenyje keliami klausimai.
Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų institutas.
Profesorius Boguslavas Gruževskis.
Jaunesnioji mokslo darbuotoja Vaida Jusaitė.
11:10-11:30 Programų rengimas ir įgyvendinimas vyresnio amžiaus gyventojų grupei.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos politikos skyriaus vedėjos pavaduotojo Tomo Milevičiaus pasisakymas.
11:30-11:45 Regioniniame lygmenyje veikiančių institucijų įgaliojimai ir dalyvavimas priimant sprendimus nacionaliniame lygmenyje. Politikos įgyvendinimas vyresnio amžiaus asmenų atžvilgiu.
Pranešėjas tikslinamas.
11:45-12:20 Diskusija
12:20-13:00 Kavos pertrauka. Užkandžiai.
13:00-13:20 Diskriminacija religijos ir tikėjimo pagrindu užimtumo ir švietimo srityse. ES lygmenyje keliami klausimai.
Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų institutas.
Profesorius Boguslavas Gruževskis.
Jaunesnioji mokslo darbuotoja Vaida Jusaitė.
13:20-13:40 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos atstovo Donato Glodenio pasisakymas.
13:40:14:00 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėjos teisės klausimais Danguolės Grigolovičienės pasisakymas.
14:00:14:15 Aktualūs klausimai netradicinių religinių bendruomenių tarpe.
Netradicinių religinių bendruomenių atstovo pasisakymas
14:15-14:30 Seminaro apibendrinimas ir uždarymas.

Comments are closed.