Ignalinos rajone

Ginučiuose kryžiaus pašventinimas ir Švenčionių kultūros namuose
ansamblio 10-čio šventė.