19
Kov

Informacinis pranešimas: š.m. kovo 21 dieną 13 val.

Š.m. kovo 21 dieną 13 val. (registracija nuo 12 val.) Vilniaus miesto savivaldybės konferencijų salėje įvyks Vilniaus m. „Bočių“ bendrijos ataskaitinė – rinkiminė konferencija, kurioje dalyvaus apie šimtą bendrijos struktūrinių padalinių atstovų.
Dienotvarkėje: reglamento ir darbotvarkės tvirtinimas, bendrijos pirmininko pranešimas bei veiklos gairių tvirtinimas, revizijos komisijos pranešimas, bendrijos pirmininko bei valdybos rinkimai.

„Vilniaus m.bendrijos“Bočiai“ valdyba.

Comments are closed.