K O N F E R E N C I J A

K O N F E R E N C I J A
Vyresniojo amžiaus asmenų socialinės atskirties mažinimo galimybės
2018 m. lapkričio 8 d. Vilniaus m. savivaldybės konferencijų salė

Darbotvarkė
9.30 – 10.00 Dalyvių registracija
10.00 – 10.05 Įvadinis žodis. Konferencijos moderatoriai – Vilija Tūrienė, LPS „Bočiai“ Vilniaus bendrijos pirmininkė
ir Povilas Butkus, Lietuvos EURAG asociacijos prezidentas

10.05 – 10.15 Vilniaus miesto savivaldybės mero Remigijaus Šimašiaus sveikinimo žodis
10.15 – 10.35 Pranešimas „ Lietuvos pensijų sistema. Iki ir po reformos.”
Audronė Morkūnienė, Lietuvos Respublikos SADM Pensijų skyriaus vyr. patarėja, Socialinės apsaugos ir
darbo atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES

10.35 – 10.55 Pranešimas „Seimo veiksmai, siekiant vyresnio amžiaus žmonių socialinės atskirties mažinimo“. Tomas Tomilinas, LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkės pavaduotojas
10.55 – 11.15 Pranešimas „Ekonominiai, teisiniai ir socialiniai pensijų sistemos reformos aspektai“.
Prof. dr. Romas Lazutka

11.15 – 11.30 Pranešimas „Socialinio dialogo tarp valstybės institucijų ir vyresnio amžiaus žmonių organizacijų
klausimai“. Vilija Tūrienė, LPS „Bočiai“ Vilniaus bendrijos pirmininkė

11.30 – 11.45 Pranešimas „Užsienio lietuvių organizacijų veikla bei jų bendradarbiavimo pavyzdžiai“.
Juozas Imbrasas, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narys

11.45 – 12.00 Pranešimas „EURAG Europe organizacijos veikla ir gerosios praktikos sklaida, plečiant
tarptautinį bendradarbiavimą”. Povilas Butkus, Lietuvos EURAG prezidentas ir Rita Šlaitaitė,viceprezidentė

12.00 – 12.20 Diskusija, pranešimų apibendrinimas. Rezoliucijos priėmimas.
12.20 – 12.50 Dalyvių bendravimas prie kavos puodelio