K O N F E R E N C I J A

DALYKIŠKO BENDRADARBIAVIMO SU NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS TARPTAUTINIS ASPEKTAS

      Gegužės 2 d. vyko ministerijos ir seniausios Europos pagyvenusių asmenų sąjungos EURAG Europe nario – Lietuvos EURAG asociacijos bendrai organizuota tarptautinė konferencija tema „Vyresniojo amžiaus asmenų socialinės atskirties mažinimo  aspektai šiuolaikinėje visuomenėje“.  EURAG Europe vienija narius iš 28 valstybių.

      Konferencijos metu buvo perskaityta 14 pranešimų , nagrinėjusių temą įvairiais atskirties aspektais: ageizm‘-o, ekonominiu, teisiniu, socialiniu, sveikatos ir slaugos, mokymo-švietimo, įtraukties ir naujais atskirties pasireiškimais. Dalinimasis kitose šalyse sukaupta gerąja praktika, įvairia patirtimi praturtino kiekvienos šalies atstovus gilesniu problemų suvokimu ir platesniu akiračiu ieškant vyresniųjų socialinės atskirties mažinimo būdų. EURAG Europe vadovai ir konferencijos dalyviai aukštai įvertino dialogą tarp valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų  skatinančią  ministro Lino Kukuraičio įžanginę kalbą,  ministerijos Pensijų skyriaus vedėjos Ingos Buškutės ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkės Laimos Vengalės –Dits dalykiškus pranešimus. EURAG Europe prezidentas Dirk Jarré padovanojo ministrui  Baltąją knygą su rekomendacijomis politikos sprendimus priimantiems asmenims „Kaip sukurti visoms amžiaus grupėms palankią visuomenę“.

      Ypatingo dalyvių dėmesio sulaukė ir Dirk Jarré ,  vieno giliausių ES ir JT socialinės politikos ir teisės žinovų pranešimas, akcentavęs vyresnio amžiaus asmenų, susiduriančių vienu metu dar kartu ir su skurdu, tragizmą. Tokia aplinkybių kombinacija neleidžia žmonėms pilnai realizuoti savo potencialo, organizuoti ir strategiškai veikti taip, kad jie galėtų veiksmingai daryti įtaką politiniams, socialiniams ir ekonominiams sprendimų priėmimo procesams, kurie pagerintų jų pripažinimą, jų visapusišką pasinaudojimą savo teisėmis ir, atitinkamai, visomis jų gyvenimo galimybėmis.

      Konferencijoje nagrinėtų  vyresniųjų atskirties problemų sprendimas turi  tapti mūsų kiekvienos šalies   ir Europos prioritetu. Socialinė apsauga yra žmogaus teisė, kuri išlieka ir sulaukus septyniasdešimties.

Lietuvos EURAG asociacijos viceprezidentas           Evaldas Židonis