Karoliniškių „Bočiai“

2013m. gegužės 10d. Karoliniškių seniūnijoje „Bočių“ skyriaus nariai, seniūnė ir bendruomenės atstovai surengė šventę skirtą Motinos dienai.

Karoliniškių „Bočių“ pirmininkė Birutė Mušiūnienė pradėdama šventės renginį pasveikino visas susirinkusias mamas, močiutes, promočiutes su Motinos diena, palinkėjo laimės, sveikatos, džiaugsmo, pagarbos ir Dievo palaimos.Su švente sveikino seniūnė Violeta Gedminaitė, Karoliniškių bendruomenės pirmininkas Kęstutis Turonis. Šventės rengėjas apdovanojo gėlėmis.

Šventės meninėje programoje dalyvavo ne tik Karoliniškių „Bočių“ mišrus choras (vadovas B. Jankauskas), bet ir Najamiesčio skyriaus  moterų vokalinis ansamblis „Vaivora“ (meno vadovė R. Jurgaitienė). Susirinkę dalyviai ne tik plojo atlikėjams, bet ir stebėjosi  jų išradingumu: dainas keitė posmai skirti mamoms, vyrai dainavo ir solo ir duetus.

Po meninės dalies rinkomės prie vaišių stalo, vaišinomės sumuštiniais, kava, sausainiais, saldainiais, vaisiais, išgėrėme po taurę vyno.

Karoliniškių „Bočių“ akordeonistas Jonas Trimonis grojo valsus, polkas, akordeono muzika palydėjo

Žodžiu, linksminomės, žaidėme žaidimus, dainavome, dalijomės darbo patirtimi.

Buryje draugų buvo gera ir smagu!

Irena Sabaliauskienė