27
Bir

Kelionė į Gardiną

Išvyka į Gardiną – ne tik turistinė kelionė, bet ir patriotinė iniciatyva

Nemaža Vilniaus „Bočių“ bendrijos  narių grupė birželio 7-8 dienomis pabuvojo  mūsų kaimyninės šalies  Baltarusijos, Gardino mieste, kur, apart turistinės programos, nemažai dėmesio buvo skirta ir bendravimui su šios šalies pensininkais bei tautiečiais, gyvenančiais Gardino mieste. Be abejonės, vienas iš reikšmingų kelionės rodiklių yra dalyvavusių išvykoje narių skaičius – 190, o jų  pervežimui prireikė net 4 turistinių autobusų. Išvykoje dalyvavo beveik visų bendrijos struktūrinių padalinių atstovai, o gausiausiai,  net 44 nariai – iš Vilkpėdės skyriaus.

   Turistinė programa vyko pagal iš anksto paruoštą planą. Buvo lankomas Senosios Pilies muziejus, bažnyčios, plaukiojama Augustavo kanalu bei susipažinta su turtinga šio artimo Lietuvai krašto istorija.

Gardino kraštą Vilniaus Bočiai lankė ir ankstyvesniais laikais, tačiau šį kartą buvo ir naujovių, kurių mūsų turistai neturėjo buvusiose kelionėse.   Visų pirma, į Gardino sritį buvo vykstama be vizų. Antra naujovė, ir turbūt svarbiausia – tai, kad buvo užmegzti betarpiai ryšiai su Baltarusijos pensininkais bei Gardino lietuvių bendruomene. Trečia verta dėmesio priemonė – tai plati šio renginio visuomeninė – kultūrinė programa, įskaitant ir Lietuvos politiko, neseniai tapusio bendrijos nariu, Nepriklausomybės akto signataro Mečio Laurinkaus bei Baltarusijos pensininkų sąjungos vadovo pasisakymus. Be to, vyko  Vilniaus miesto „Bočių“

bendrijos „Grįžkit į Tėvynę“ konkursui sukurtų eilių skaitymas, keturių vilniečių bei vieno baltarusių meno kolektyvų pasirodymai.

        Apibendrinant šios priemonės visuomeninę reikšmę, galima teigti, kad šiuo metu Respublikoje keliami tikslai – stiprinti lietuvių bendruomenių tarpusavio ryšius  pasaulyje,  buvo  kryptingai vykdomi.  Renginio turinys ir pravedimo forma taip pat sukėlė nemažai minčių, kaip didinti tokių priemonių efektyvumą ateityje.

   Bendrijos valdybos vardu norisi padėkoti šios išvykos ir jos programos ruošimo bei pravedimo organizatoriams Valentinai Račkauskienei, Rimai Povilėnienei, Ritai Jurgaitienei, Stanislavai Ligeikienei, Ramutei Uždavinienei (kuri kelionėje dalyvauti negalėjo), Janinai Aidukienei, Reginai Jurkevičienei, Liudmilai Bykovskajai, Juozui Timui ir kitiems bendrijos aktyvistams, o taip pat dalyviams, padėjusiems sukurti   draugišką  šio renginio nuotaiką.

Valdybos narys Povilas Butkus    

Mieli  keliautojai,
džiugu buvo sutikti jus kitoje nei įprastinėje aplinkoje, vaikštinėjančius po LDK teritoriją ir nuoširdžiai besidominčius istorija, matyti smagius jūsų veidus, klausytis eilių apie meilę Tėvynei ir dainų – darniai skambėjusių po Gardino vasaros dangumi. Liudmilai ir Juozui labai ačiū už kelionės vaizdus, kurie jau tapo mūsų Vilniaus Bočių istoriniais kadrais.

Prisiminkime mūsų gražios išvykos  akimirkas.

Vilniaus miesto bendrijos pirmininkė    Vilija Tūrienė

Autobuso Nr. 4  keleiviai – Vilkpėdės skyriaus nariai  nuoširdžiai dėkoja  už turiningą ekskursiją  po Gardiną,  Pyškus, plaukimą Augustavo kanalu , susitikimus, koncertus ,  parduotuves ir visas kitas  įdomybes.

A Č I Ū už turiningą mus visus apjungusią draugystės sambūrį. Iki kitų kartų.

Keleivių vardu   – Vilkpėdės skyriaus pirmininkė  Stanislava  Ligeikienė

ĮSPŪDŽIAI IŠ VILNIAUS MIESTO BOČIŲ BENDRIJOS VIEŠNAGĖS GARDINE

2017 m. birželio 6 – 7 d.d. vyko Vilniaus miesto Bočių bendrijos narių išvyka į Gardiną.

Tai mūsų istorijai itin svarbi vieta. Nuo 1673 m. Gardine vykdavo Abiejų Tautų Respublikos Lenkijos ir Lietuvos seimai. XVII a. antroje pusėje Gardinas tapo antrąja Abiejų Tautų Respublikos sostine, greta Varšuvos. Miestas dėl šios priežasties buvo vadinamas karališkuoju.

Atvykę į Gardiną aplankėme mieste veikiančią seniausią, dar Kijevo Rusios laikus menančią, stačiatikių Šv. Boriso ir Glebo arba Koložos cerkvę, pastatytą XII a. Tai seniausias sakralinės bizantinės architektūros paminklas Baltarusijoje.

Mus domino netoliese ant aukšto Nemuno kranto stovinti Senoji pilis, statyta dar Vytauto. Jos prieigose esantis  medinis paminklas Vytautui Didžiajam yra Trakų Karaimų salos skulptūros kopija, iškilusi čia Gardino lietuvių bendruomenės pastangomis. Vėliau pilį į puošnius renesanso rūmus perstatė ir čia dažnai rezidavo bei mirė Steponas Batoras. Prie pilies yra išlikęs seniausias Baltarusijoje akmeninis tiltas. Pilies muziejuje susipažinome su Baltarusijos archeologijos ir istorijos  ekspozicija.

Po pietų pavakarėje vykome į miškų parke įsikūrusią poilsiavietę ,,Pyški“, kur surengėme susitikimą – vakaronę ir nuotaikingą ,,Gardino pavasario“ šventę su vietinių tautiečių bendrijų atstovais. Renginyje dalyvavo apie 200 Vilniaus Bočių ir svečiai iš Baltarusijos: Gardino srities lietuvių bendrijų susivienijimo ,,Tėvynė“ pirmininkas Antanas Juodaitis su pavaduotoja Valentina, Minsko pensininkų organizacijos „Našė pokolenije“, (kurios tikslas pensijų sistemos tobulinimas ir bendradarbiavimas su valstybėmis, kuriose vykdoma pensijų reforma) valdybos pirmininkė Tatjana Zelko kartu su šio susivienijimo nariais, taip pat baltarusų jaunimo atstovai. Vasaros žalumos aplinkoje skambėjo eilės, Vilniaus Bočių ansambliečių pasirodymai, gardiniečių jaunimo atliekamos lietuviškos ir baltarusiškos dainos bei širdingi abiejų  pusių linkėjimai. Vakaronę vainikavo iškilminga vilniečių ir svečių vakarienė restorane prie bendro vaišių stalo.

Kitos dienos rytą mūsų laukė plaukimas Augustavo kanalu laivu ,,Nemunas“. Kanalas – unikalus technikos paminklas, iškastas 1824 -1839 m. Baltarusijos ir Lenkijos pasienyje, jungia Nemuno ir Vyslos baseinus, kirsdamas Augustavo ir Gardino girias. Kanalo gylis 1,5 m – 3 m, ilgis 101,2 km, iš jų 22 km Baltarusijoje. Su įdomumu patyrėmė, kaip veikia kadaise čia įrengta šliuzų ir pakeliamųjų tiltų sistema.  

Grįžę į Gardiną tęsėme ekskursiją autobusu ir pėsčiomis. Pabuvojome Gardino Didžiojoje choralinėje sinagogoje. Pasivaikščiojome siauromis senamiesčio gatvelėmis, buvusia Rotušės aikšte (dabar Sovetskaja). Abejingų nepaliko didžiausia ir įspūdingiausia mieste buvusi jėzuitų bažnyčia – Šv. Pranciškaus Ksavero katalikų katedra su dvibokščiu fasadu. Ant kairiojo bokšto sienos yra seniausiai Europoje veikiantis laikrodis. Katedros interjeras dekoruotas 13 baroko stiliaus medinių altorių ansambliu, aukščiausiu Europoje (21 m aukščio). Dėmesį patraukė obelisko pavidalo monumentas LDK rūmų iždininkui ir karališkųjų ekonomijų valdytojui, buvusiam Gardino seniūnui, Antanui Tyzenhauzui. Teigiama, kad ši XVI – XVII a. jėzuitų statyta bažnyčia buvusi turtingiausia visoje Jungtinėje Respublikoje. Deja, priešais stovėjusią Vytauto statytą bažnyčią mena tik paminklinis akmuo; ji sovietmečiu buvo susprogdinta drauge su kitais sakralinio paveldo statiniais. 

Pasivaikščioję po Gardino senamiestį ir pasivaišinę jaukiose kavinėse, vakare su gera nuotaika ir linksmomis dainomis grįžome į Vilnių.

Ši Vilniaus Bočių bendra kelionė į Gardiną bei susitikimas su kitos valstybės tautiečiais buvo pirmoji per pastaruosius metus gražiai organizuota ir labai reikalinga, bendrijos narius vienijanti išvyka, kurios įspūdžiai ilgam išliks kiekvieno kelionės dalyvio atmintyje.

Už šią išvyką nuoširdžai dėkojame bendrijos pirmininkei Vilijai Tūrienei.

Vilniaus „Bočių“ bendrijos pirmininkės pavaduotoja  Rima Povilėnienė

Comments are closed.