Klubas „Ainiai“

Čekijoje mums skandavo”Litva,Vilnius,Ainiai”

Jau antrus metus  „Ainių“ klubo mišrus choras ir šokių kolektyvas išvyksta į koncertinę-turistinę kelionę Čekijoje, dalyvauti  Frydek Mintek mieste surengtame tarptautiniame  dainos ir šokio folkloro festivalyje.  Šis miestas yra  stambus pramonės centras Moravijoje, turintis gilias ir senas folkloro tradicijas.
Po praeitos  sėkmingos koncertinės kelionės į Slovakiją, šį kartą Vilniaus miesto „Bočių“ bendrijos delegacija pasipildė Naujamiesčio skyriaus choro dainininkais, bei Lietuvos-Čekijos draugijos nariais.
Europos sąjungos šalyse rengiami tradiciniai dainos ir šokio folkloro festivaliai kasmet sulaukia įvairių šalių profesioanalių ir saviveiklinio meno originalių ir labai savitų kolektyvų iš visų kontinentų.Čia dalyvavo  Kosta Rikos, Meksikos,Jamaikos, Sumatros, Italijos, Ukrainos,Slovakijos ir kitų kraštų atlikėjai. Todėl Vilniaus senjorams teko reprezentuoti ne tik Vilniaus miestą, bet ir Lietuvą.
Mūsų delegacijos šauniąjai gidei Nijolei Tolvaišienei, meno vadovei ir mišraus choro dirigentei Simonai Vitkauskienei reikėjo nemažai pastangų ir įdėti rūpesčių sėkmingam mūsų pasirodymui festivalyje Frydek Mintek miesto erdvėse.Neturėdami didesnės tarptautinės patirties tokio masto koncertuose, mums tikrai  pavyko . Net keturis kartus  su daugybe žiūrovų miesto erdvėse  skambėjo lietuvių liaudės dainos sukosi  senjorų poros.
Šventės organizatoriai – čekai rūpestingai globojo visus festivalio dalyvius:  supažindino su savo miesto istorinėmis vietomis, organizavo svečių maitinimą, už sėkmingus pasirodymus  apdovanojo garbės raštais.
Ypač įspūdinga buvo šventės  dalyvių eisena miesto gatvėmis, tai pasaulio tautų draugystės paradas.
Ruošdamiesi festivaliui Čekijoje išmokome ir čekiškų melodijų. Vos tik suskambus pirmiems akordams tūkstantinė žiūrovų minia atsistodavo ir galingais plojimais ir šūksniais sveikindavo Lietuvą:“Litva,Vilnius,Ainiai“.
Ar bereikia didesnio įvertinimo ir mūsų šalies pagerbimo!
Vilniečiams buvo suteikta galimybė dalyvauti baigiamajame festivalio renginyje-galaconcert.
Po festivalio plačiau susipažinome su Čekija. Vykome į Prahą. Matėme gražiai prižiūrimus laukus, pajutome, kaip čekai myli savo žemę.
O Praha sužavėjo visus, net ir tuos, kurie čia lankosi jau ne pirmą kartą, kartojo,kad nuostabu :
Praha kiekvienąkart vis kitokia, savita, graži, auksinė .

„Ainiai“ klubo pirmininkas Donatas Papaurėlis
Žiūrėkite nuotraukose.Tai mūsų įspūdingos kelionės akimirkos.
Nuoroda: Ainiai 2014 metų respublikinėje Dainų šventėje
N
uoroda: Tautinių šokių kolektyvas koncertuoja prezidentūroje