Lietuvos EURAG asociacija

Lietuvos EURAG asociacija, įstatai , pareigų pasiskirstymas, 2019 planai 
Lietuvos EURAG asociacija
Kuruojamų veiklos sričių pasiskirstymas tarp prezidento ir viceprezidentų
Patvirtinta 2018.10.08 valdybos posėdyje

Prezidentas Povilas Butkus
Asociacijos veiklos planavimas
Asociacijos narystės klausimai
Socialinių klausimų sprendimas
Ryšių su valdžios struktūromis palaikymas
Finansinių klausimų sprendimas

Viceprezidentė Vilija Tūrienė
Tarptautinių renginių administravimas
Projektinės veiklos vykdymas
Ryšių su vyresnio amžiaus žmonių organizacijomis palaikymas
Nesant prezidentui jo veiklos vykdymas

Viceprezidentas Evaldas Židonis
Socialinės politikos ir teisinių klausimų nagrinėjimas
Informacinių priemonių panaudojimas Asociacijos veiklos efektyvumui didinti
Ryšių su „Švenčionijos“ klubu ir „Ežerėnų“ bendrija palaikymas

Viceprezidentė Manefa Miškinienė
Sveikatingumo klausimų nagrinėjimas
Kultūrinių renginių organizavimas
Ryšių su „Antakalnio Bočių“ klubu palaikymas

Viceprezidentė Rita Šlaitaitė
Tarptautinių ryšių organizavimas
Ryšių su asociacija „Juozapinė“ ir klubu „Lotte“ palaikymas