LPS “BOČIAI“ Vilniaus miesto bendrijos veiklos planas 2017 metams

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Atlikimo vieta

Atlikimo laikas

Atsakingas asmuo

I. Renginiai

1.

Valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimas Skyriuose Visus metus Skyrių pirmininkai

2.

Vilniaus miesto bendrijos renginys 20-mečio minėjimas“Gyvenimas eina, o mes traukiame dainą“ Karininkų ramovė Spalis G. Berkelienė

3.

Tautinių, religinių bei minėtinų dienų renginiai Skyriuose Visus metus Skyrių pirmininkai

4.

Vilniaus miesto bendrijos renginys, skirtas Naujųjų metų sutikimui“Oi, kaip bėga metai. Karininkų ramovė Gruodis G. Berkelienė

5.

Meno kolektyvų koncertai respublikoje ir už jos ribų. Lietuva
Latvija
Lenkija
Visus metus Skyrių pirmininkai.

II. Ekskursijos

6.

Ekskursijos “Vilniaus istorija“. Istorinės Vilniaus vietos Visus metus R.Uždavinienė ir skyrių pirmininkai,

7.

Poilsinės-pažintinės kelionės po užsienio šalis. ES šalys Visus metus R.Uždavinienė,
S. Ligeikienė,  G.Radušienė,  J.Stanaitienė,  V.Zaleckas

8.

Pažintinės kelionės po Lietuvą. Respublikos regionai Pavasario ir vasaros sezono metu R. Uždavinienė, G. Radušienė,  S.Ligeikienė
G.Berkelienė

III. Ryšiai su valstybinėmis institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis

9.

Palaikyti glaudžius ryšius su seimu, savivaldybe, švietimu, mokslo, kultūros, socialinės apsaugos įstaigomis. Valstybinės institucijos 2017 m. Įgalioti asmenys

10.

Plėtoti bendradarbiavimo ryšius su kitomis “Bočių“ bendrijomis ir kt.NVO. Aktyviai bendradarbiauti ir plėtoti draugiškus ryšius su Lietuvoje gyvenančiomis tautinėmis mažumomis. Respublikos “Bočių“ bendrijos, miesto, kaimo bendruomenės ir kt.tautinės mažumos 2017m. Įgalioti asmenys arba skyrių pirmininkai

11.

Užmegzti ryšius su kitų respublikų panašaus profilio bendrijomis. Latvija, Vokietija, Baltarusija 2017m. Valdybos nariai

12.

Populiarinti Vilniaus miesto bendrijos veiklą žiniasklaidoje Laikraštis “Bočiai“, internetinė svetainė, radijas, televizija 2017m. M.Jakimavičienė, A. Bakutis

IV. Sveikatingumo priemonių organizavimas

13.

Dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės sveikatos komisijos organizuojamose konferencijose Miesto savivaldybė 2017m. V. Vaitkienė

14.

Populiarinti sveiką gyvenseną ir organizuoti konkursus Vilniaus mieste 2017m. S. Ligeikienė,  D.Monkevičienė
V.Vaitkienė

15.

Poilsis prie jūros baltijos pajūrys ir kitų šalių kurortai 2017m.birželis – spalis R. Uždavinienė, S. Ligeikienė, G.Radušienė,  J.Stanaitienė

V. Kita veikla

16.

Savanoriavimas maisto banke Kaštonų g. 3 Kiekvieną mėnesį J. Masiuk

17.

Padėti organizuojant “Caritas“veiklą Fabijoniškių skyrius Darbo dienomis S. Šileikienė

18.

Bilietų platinimas į kultūrinius renginius Operos ir baleto teatras, Kongresų rūmai ir kt. teatrai 2017m. G.Berkelienė

19.

Užsienio kalbų mokymų organizavimas Kaštonų g. 3 2017m. P. Gudynas

20.

Socialinio modelio aptarimas Kaštonų g. 3 Kovas P. Butkus

21.

Kompiuterinio raštingumo mokymas Centrinė Biblioteka Žirmūnuose 2017m. R. Abulis

22.

Naujų narių priėmimas į bendriją Skyriuose 2017m. Skyrių pirmininkai

23.

Varžybų šaškėmis ir šachmatais organizavimas Vilniaus mieste 2017m.lapkritis – gruodis S. Ligeikienė

24,

Teikti informaciją apie   bendrijoje visuomeninę veiklą internetinėje svetainėje www.vilniausbociai.lt 2017m. Skyrių pirmininkai

Vilniaus miesto bendrijos pirmininko pavaduotoja G. Berkelienė