05
Bal

Kreipimasis

Lietuvos Respublikos Prezidentei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui
Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui
Lietuvos Respublikos Finansų ministrui
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministru                 

            VISUOTINIO PILIEČIŲ  MITINGO REZOLIUCIJA
               Vilnius, 2018-04-12

Atsižvelgiant į nemažėjančią šalies emigracijos padėtį, ir į tai, kad Lietuvoje:
       fiksuojama reali pajamų nelygybė yra didžiausia Europos Sąjungoje,  
       iš ekonominio augimo didžiausią naudą turi tik 15% turtingiausių asmenų,
       šiuo metu vidutinė pensija sudaro maždaug 2/3 minimalios algos

REIKALAUJAME STABDYTI  ŠALIES GRIOVIMĄ IŠ VIDAUS, ATKURIANT TEISINGUMĄ:
       1. Be protekcionizmo ir vilkinimo nutraukti II-osios pakopos privačių pensijų fondų finansavimą iš VSDF biudžeto jau šiais 2018 m., NELAUKIANT 2019 m.

Ilgamečiai lėšų pervedimai iš valstybinio Sodros biudžeto į privačius II pakopos pensijų fondus kompete-tingų užsienio ir šalies finansų valdymo ekspertų buvo įvardyti kaip valstybinę pensijų sistemą griaunantys veiksmai. Valstybinių valdžios institucijų tolesnis tokios praktikos toleravimas kelia visuomenės nepasitikė-jimą šalies teisėsaugos veiksmingumu, vyriausybinių struktūrų bešališkumu su visomis iš to kylančiomis pasekmėmis. Nustatyta, kad II pakopos privatūs fondai yra ne pensijų sistema, o komercinė KAUPIMO struktūra, į kurią turi būti mokamos įmokos iš darbdavių ir asmeninių besidraudžiančiųjų pajamų.

     2.Peržiūrėti šalies BVP paskirstymą, įvertinant pakitusias vystymosi aplinkybes, ir kad Lietuvoje sukuriamas BVP jau siekia ¾ ES vidurkio, o darbo užmokestis – tik apie 30%; kai ES valstybėse  pensijoms skiriamas lėšų santykinis vidurkis nuo BVP yra 12%, o Lietuvoje – tik 7% BVP.
    3.Indeksuoti pensijas, atsižvelgiant į šalies ekonominių rodiklių ir būtiniausių prekių kainų augimą.
   4.Neatidėlioti mokesčių sistemos pertvarkos, įgalinančios garantuoti teisingą darbo užmokestį ir adekvačias socialines išmokas. 
Nutarimų, numatytų Vyriausybės programoje, jokios atskiros interesų grupės neturi teisės stabdyti ar atšaukti. 

Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“, pirmininko pavaduotojas Juozas Timas
LPS „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrija, pirmininkė Vilija Tūrienė 
Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija, prezidentė Grasilda Makaravičienė
Lietuvos Profesinė sąjunga „Solidarumas“, pirmininkė Kristina Krupavičienė
MČTAU rektorė Zita Žebrauskienė 
Lietuvos Pensininkų Sąjūdis, pirmininkas Jonas Kazimieras Burdulis
Europos vyresnio amžiaus žmonių sąjungos padalinys EURAG, prezidentas Povilas Butkus

Comments are closed.