ŠILTAS ATSISVEIKINIMAS SU 2015 METŲ VASARA ŠVENTOJOJE