Vilniaus “Bočių“bendrijos choras „AINIAI“koncertuoja globos namuose“Tremtinių namai“