Šeškinės ansamblio pasirodymas Vilniaus kupiškėnų šventėje Mokytojų namuose