Tarptautiniai projektai


EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO
NVO PROGRAMOS LIETUVOJE FONDO
PROJEKTAS
„Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) tvarios plėtros stiprinimas“
EEE-NVO-K2-MP-066

Projektas yra skirtas neformalios nevyriausybinių organizacijų (NVO) koalicijos NLĮF veiklos tęstinumui užtikrinti.  Projekto  įgyvendinamo eigoje bus taikomos  į Forumo vidų nukreiptos poveikio priemonės, užtikrinančios NVO bendradarbiavimo veiksmingumą. Projekte dalyvauja: LPS „Bočiai” Vilniaus miesto bendrija – projekto pareiškėja bei partneriai – Lietuvos neįgaliųjų forumas (LNF), Lietuvos gėjų lyga (LGL), Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras (NRTIC), Moterų informacijos centras (MIC) ir Tautinių bendrijų namai (TBN).
Jau kurį laiką veikiančio „Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo“ NVO koalicijos veiklos stiprinimui yra reikalingos papildomos priemonės, kurios padėtų užtikrinti  Forumo tvarią plėtrą  ir glaudesnį Forume dalyvaujančių organizacijų bendradarbiavimą, tuo pačiu skatinant žmogaus teisių ir lygių galimybių apsaugą šalyje.
Projekto tikslas: sustiprinti NLĮF, užtikrinant jo tvarią plėtrą per koalicijoje dalyvaujančių organizacijų gebėjimų bei bendradarbiavimo veiksmingumo didinimą; padidinti NLĮF, kaip neformalios NVO koalicijos, veiklos efektyvumą, gebėjimus ir žinomumo visuomenėje potencialą, taikant į Forumo vidų nukreiptas poveikio priemones; sustiprinti Forumo veikloje dalyvaujančių organizacijų gebėjimus dalyvauti politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose, siekiant efektyviai atstovauti bendriesiems NLĮF tikslams bei prioritetams.
Projekto veiklos yra tiesiogiai siejamos su identifikuotais projekto uždaviniais: (1) NLĮF veikloje dalyvaujančių organizacijų mokymai bendradarbiavimo įgūdžių gerinimo srityje, (2) NLĮF konferencijos apie lygybės ir įvairovės skatinimą organizavimas, (3) NLĮF  strategijos ir veiklos plano 2015 – 2016 m. sukūrimas, leidyba ir platinimas, (4) NLĮF veiklos viešinimas ir pristatymas visuomenei, (5) keitimosi patirtimi dirbtuvių, skirtų keistis gerąja praktika ir žiniomis tarp NLĮF parnerių, ciklas ir (6) NLĮF veikloje dalyvaujančių organizacijų  advokacijos mokymai.

Numatoma projekto trukmė – 12 mėnesių.
Projekto nuoroda:http://nlif.lt/en/projects/consolidating-sustainable-development-of-national-equality-and-diversity-forum-nedf/

NVO PROGRAMOS LIETUVOJE FONDO PROJEKTAS
„Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) tvarios plėtros stiprinimas“
EEE-NVO-K2-MP-066

 

Tarptautinis NVO projektas visiškai įgyvendintas. Atsiskaityta. 2016m.rugsėjo 23 d. vyks NVO Programos Lietuvoje uždarymo konferenciją.

Strengthening the performance of an already functioning National Equality and Diversity Forum(NDEF), i.e. NGO coalition, requires for additional measures in order to ensure Forum‘s sustainable development and closer cooperation among participating organizations with the purpose of promoting human rights and equal opportunities in the Lithuanian society.

Purpose:
To strengthen NEDF through ensuring its sustainable development by increasing the capacities of the participating organizations and building upon the cooperation potential.

Goals:
To increase the effectiveness, skills and public visibility of the NEDF through the application of internal measures

  • To improve the skills of the participating organizations with the view of taking part in the policy-making and decision-making processes in order to represent the general priorities of NEDF efficiently.
    The proposed project activities are directly linked with the goals of the project:

Team-building training for the participating organizations,
National conference on the promotion of equality and diversity in the Lithuanian society,

  1. NEDF Strategy and Action Plan 2014-2015 m. (development, publishing and distribution),
  2. Publicity of NEDF activities and its presentation to the public,
  3. Workshops on the exchange of experience through sharing good practices and knowledge among the partner organizations and
  4. Advocacy training for the participating organizations.

The proposed project indicators: Advocacy training for non-governmental organizations – NGO coalition is able to demonstrate an increased capacity of involvement in policy-making and decision-making processes.
Developed human rights NGO coalitions and networks and their enhanced sustainable development – a change in the approach by the participating organizations towards cooperation, establishment of human rights networks and their maintenance and active NGO coalition support.

The projects will last for the period of 12 months. Its activities will be evenly distributed in the course of the implementation period in accordance with the above described proposed activities.

 The project is funded by EEA Grants and Norway Grants. Through the EEA Grants and Norway Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with the beneficiary countries in Europe. The three countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA).www.eeagrants.com
For the period 2009-14, the EEA Grants and Norway Grants amount to €1.79 billion (support to Lithuania amounts to €84 million). Norway contributes around 97% of the total funding. Grants are available for NGOs, research and academic institutions, and the public and private sectors in the 12 newest EU member states, Greece, Portugal and Spain. There is broad cooperation with donor state entities, and activities may be implemented until 2016