Tautinės raiškos sąmbūris

Tautinės raiškos sambūris – prisistatymas
,,Daina dainai atsišauks“ – Leono Pamerneckio atgaivintas lietuvių sambūris ,,Linksmynė“- kaip įprasta, kiekvienas salėje pragys“… Toks buvo mūsų kolektyvo pirmasis pavadinimas ir pristatymas Lietuvos kultūros fondo pirmininko prof. Česlovo Kudabos pagerbimo renginyje 2006-ųjų balandžio 19-ąją. Mūsų įkūrėja ir globėja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Valstybinės kalbos reikalų visuomeninės komisijos pirmininkė Albina Šiupenienė kolektyvui suteikė pavadinimą ,,Linksmynė“ (Lietuvių tautosakoje – vaivorykštė).  2007 m. vasario 5 d. įvyko Vilniečių sueiga „Vilnius pasauliui turi byloti lietuviškai” Koncertavome jau kaip  tautinės raiškos sambūris „Vilniaus linksmynė“. Tautinės raiškos dėl to, kad į kolektyvo repertuarą įsipynė įvairių tautų melodijos. To prašė pats gyvenimas, išvykos ir koncertai svetur.
Bėgo metai. Vedini dainų ir kantraus maestro darbo su mumis, tvirtai rėmėmės į dainą, stengėmės neatsilikti nuo gyvenimo ir tai  padėjo mums išlikti ir sulaukti garbingo amžiaus, kurio dar niekaip nejaučiame savo širdyse.
Mūsų kraitelėje daugybė koncertų ir išvykų, o dar daugiau – sutiktų mielų ir nuoširdžių žmonių, nepakartojamų įspūdžių, bendrų džiaugsmų ir išgyvenimų. Pasikeitė ir keli kolektyvo nariai, neišvengėme ir netekčių… Visa tai nutinka gyvenime, tačiau draugų rankos tvirtesnės už išbandymus, o šiltas žodis ir atjauta palaiko.
Džiaugiamės ir mūsų vadovu Juozu Timu, kurio gražus ir raiškus žodis pasirodymų  metu  padeda susikaupti, dar labiau pasistengti.
Gyvenimas, kaip ir pridera, įnešė į mūsų veiklą ir pakeitimų. Kaip žinia, savo pavadinimą iš ,,Vilniaus Linksmynė“ pakeitėme atitikmeniu ,,Vaivorykštė“, nes labai įvairiai buvo tas pavadinimas iškraipomas. Tačiau vėliau supratome, kad ir pastarasis pavadinimas kelia dviprasmybės sampratą, todėl pavadinimų visai atsisakėme, pasilikdami tik ,,Tautinės raiškos sambūriu“. To ir pakanka, nes ne pavadinimas yra kelias į sėkmę, o kruopštus ir nuoširdus darbas.
Jau prieš keletą metų pradėjome rengti bendrus renginius su Naujininkų bočiais. Tą galima buvo padaryti, nes ir mums, ir Naujininkų bočiams vadovauja tas pats meno vadovas. Mes pramokome jų dainuojamų dainų, o jie – mūsų. Toks bendravimas leido išplėsti renginių programas, įnešė daugiau spalvingumo ir įvairovės. Kartu su Naujininkų bočiais esame taip pat nemažai dalyvavę įvairiuose renginiuose. Ilgainiui, žmonės dažnai įpratę mus matyti kartu, ėmė mus laikyti vienu kolektyvu, kas ir sukėlė nemažą painiavą.
Sulaukę garbingo amžiaus ir užtarnauto poilsio, taip pat, atsiradus kai kurioms aplinkybėms, nusprendėme oficialiai užregistruoti savo kolektyvą prie Vilniaus bočių bendruomenės, kurią nuo šiol  ir galime garbingai  atstovauti.  Bočius atstovavome jau ne kartą daugelyje renginių Lietuvoje, taip pat Slovakijoje. Už supratimą, palaikymą, ir geranoriškumą kolektyvas nuoširdžiai dėkingas LPS „Bočiai“ Vilniaus miesto bendrijos pirmininkui  gerb. Sigitui Sunelaičiui, kurio dėka mes galime savo veiklą toliau garbingai plėtoti ir senjorų tarpe.
Teko garbė dainuoti ir Prezidentūroje ir Paribio dainų festivalyje, Baltarusijoje ir Punsko bažnyčioje, nemažai pavažinėti po Lietuvą, – gėdos nepadarėme niekur.

Jei leis Aukščiausiasis ir būsime sveiki ir drūti, 2016 metais švęsime savo veiklos 10-metį.
Mielai bendrausime su visais kolektyvais, kas norės su mumis bendrauti. Posakis ,,Daina suburia visus“ tebūnie šaukiniu visiems, norintiems būti ir dainuoti kartu.
Nuoroda į mūsų foto nuotraukų galerija. 

Pavasaris ir mes…” – taip pavadinta pavasarinė mugė, kurią šių metų balandžio 6 dieną surengė Paberžės bendruomenė “Santara”, vadovaujama Honoratos Savickienės.
Parodoje dalyvavo ir savo kūrinius pristatė tautodailininkai, liaudies meistrai iš Vilniaus miesto, Vilniaus, Širvintų, Molėtų ir kitų aplinkinių rajonų.
Renginyje apsilankė Lietuvos Respublikos Seimo  narė Vilija Filipovičienė, Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Regimantas Motuzas, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė Janina Šimkuvienė, kiti garbūs svečiai.
Susirinkusiems dainavo Vilniaus bočių Tautinės raiškos sambūris.
Nuotr.: renginio Paberžės bendruomenėje akimirkos.