14
Gru

Unikalus gatvinis kaimas Grabijolai paminėjo 220-ąji gimtadienį

Neries upės pakrantėje   įsikūrę Grabijolai – natūralios gamtos, tradicinės architektūros ir glaudžiais ryšiais susijjusios bendruomenės lopšys. Šis unikalus gatvinis kaimas esantis Neries regioniame parke, šiemet švenčia 220 metų pirmojo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose sukaktį. Ta proga,  2015 m. rugpjūčio 01 d. vyko  šventiniai minėjimo rengininai.

Minėjimo programa prasidėjo 10,30 val.  šv. Mišiomis Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčioje. Už Grabijolų kaimo žmones gyvenusius ir dabar gyvenančius šv.Mišias aukojo vikaras. kun. Laurynas Visockas,  giedojo Vilniaus arkikatedros bazilikos Jaunimo choras, meno vadovė ir dirigentė Violeta Savickaitė Paciūnienė,  buvo pašventinta Grabijolų kaimo vėliava. 12,30 val. Grabijolų kaimo kapinaitėse  buvo  pagerbti Anapilin išėje bendruomenės nariai, o 13,30  val . sambant varpui visi susiburė  kaimo centre, prie kryžiaus. Čia vyko šventinis koncertas. Skaitovas Petras Venslova atvėrė Grabijoluose užrašytos tautosakos lobynus,  buvo atidengta ąžuolinė skulptūra  simbolizuojanti Grabijolų kaimo gybentojų bendrystę ( autorius Antanas Viskantas  ) ,tai Arturo Verbicko  šeimos dovana Grabijolų kaimui.

Grabijolų 220 metų minėjimo proga kaimo bendruomenę sveikino :

-Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojas Arvydas Vyšniauskas ;
-Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pruskas;
-Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių seniūnijos seniūnė Vladislva Valantavičienė ;
-Neries regioninio parko direktorė Audronė Žičkutė.

Koncerte dalyvavo meno kolektyvai :
-Vilniaus arkikatedros bazilikos jaunimo choras – choro meno vadovė Violeta Savickaitė Paciūnienė;
-Vilniaus miesto bendruomenės Socialinių paslaugų centro folklorinis ansambis „Versmė“, vadovai Dalia ir Dąrius Mockevičiai;

-Vilniaus Naujamiesčio sk. vokalinis ansambis „Vaivora“ , meno vadovė Rita Jurgaitienė;
-Armonika griežė Jonas Mikalauskas iš Vilniaus:
-Vievio KC moterų tautinių šokių klektyvas „Verpstė“, vadovė Nijolė Leonavičienė;
-Vievio kultūros centro ansambis „Ievaras“, vadovė Drąsa Ramanauskienė;
-Kaišiadorių pensinkų klubo ansambis „Rūta žalia“, vadovė Olytė Stakienė;
-Gilučių folklorinis ansambis „Obelėlė“, vadovė Diana Narušienė.

Nuskambėjus paskutiniam Tautinės giesmės „Lietuva brangi“ akordui ( Juozo Naujalio muzika), programos vedančioji Nijolė Rakauskienė kaimo bendruomenės vardu  pakvietė  visus prie vaišių stalo. Svečiai  buvo vaišinami  kaimo tradicinių tarkuotų bulvių plokštainių, kuris Grabijoluose vadinamas „bapkė“.  Iki vėlumos Garbijolų kaimo kiemuose skambėjo dainos , svečiai šnekučiavo  su vietos  gyventojais.

Šventės koordinatorius                                     Jaronimas Jankauskas

Comments are closed.