Vilkpėdės skyriaus tautinės dainos ansamblis „Volungė“


LPS “BOČIAI“ Vilniaus miesto bendrijos VILKPĖDĖS skyriaus
tautinės dainos ansamblio „ VOLUNGĖ“ koncertai   2 0 1 6   m e t a i s

01.09 Vilkpėdės „Bočių“ skyriaus ataskaitinis susirinkimas (Antakalnio 17)
02.18 Vilniaus centrinė biblioteka (Žirmūnų 6)
02.20 Klubo „Ainiai“ vakaronė ( Antakalnio 17)
03.04 Vilniaus biblioteka (Kalvarijų 29)
03.11 Lietuvos Seimas, Kovo 11-sios minėjimas
03.18 Mokytojų namai (Koncertas 1 val.)
04.29 „Žinijos“ draugijos 90 metų jubiliejus
05.07 Vilkpėdės “Bočių“ skyriaus Motinos dienos minėjimas
05.07 Mokslo akademija, J. Marcinkevičiaus konferencija
06.05 Kaunas, „Bočių“ festivalis „Meilė“
07.07 Plateliai – susitikimas su Plungės „Bočiais“
07.14 Varėna – susitikimas su Varėnos „Bočiais“
08.27 Palanga, viešbutis „Vyturys“ ( Sveikatingumo stovykla)
09.03 Palanga, viešbutis „Vyturys“ ( Sveikatingumo stovykla)
09.30 „Žinija“, Gaublio klubo renginys (Kalvarijų 2)
10.22 Vilkpėdės“ Bočių“ 10 metų jubiliejus (Antakalnio 17)
11.05 „Bočių“ klubo „Bičiuliai“ vakaronė (Kirtimų kultūros namai)
11.12 Vilniaus “ Bočių“ 25 metų jubiliejus ( Karininkų ramovė)
11.26 Tarptautinis festivalis – konkursas “Paribio daina” (Karininkų ramovė)
Ansamblis “Volungė “ -3 vieta, solistas Valentinas Arūna – 2 vieta.
12.14 Lietuvos Vegetarų sąjungos 25 metų jubiliejus (Mokytojų namai)

Viso 20 koncertų

Vilkpėdės “BOČIŲ”skyriaus pirmininkė Stanislava LIGEIKIENĖ

Ansamblio ir meno vadovė Lilijana MIŠKINIENĖ