Vilkpėdės skyrius

LPS „BOČIAI“ Vilniaus miesto bendrijos Vilkpėdės skyrius

1. Duomenys apie skyrių:
1.1. Skyriaus veiklos sritys  – bendravimas, tobulėjimas, pažinimas, sveikatingumas, meninė veikla
1.2 Skyriaus vadovė   –   pirmininkė  STANISLAVA  LIGEIKIENĖ
1.3. Skyriaus veiklos svarbesni rezultatai ir jų pripažinimas
Vilkpėdės skyrius įkurtas 2006 m rugpjūčio 17 d.( 17 narių). 2016 m. sausio 1 d. sąrašuose 303 nariai, aktyviai dalyvauja skyriaus veikloje   164 nariai. 2006 m. pirmininke išrinkta  Stanislava Ligeikienė. Pirmininkės pareigas vykdo iki dabar.
Pirmininkės pavaduotoja Liudvika Vitienė, valdybos  nariai: Dalia Kairienė, Julija Kaunienė, Jūratė Mikalajūnienė, Lilijana Miškinienė, Klaudija Sakalauskienė, Loreta Rumbinienė, Loreta Tatolienė, Vilija Tūrienė, Janina Zachaževskienė, Aldona Žvinienė, aktyvas ir seniūnai N. Jonkuvienė, A.Karpičienė, V.Kušlikienė, T. Kiškienė,  A.Stakėnas N.Survilienė, A.Zygmantienė, N.Žigienė.
Susibūrė darnus, draugiškas, žingeidus kolektyvas, iš jų 90% su aukštuoju išsilavinimu,
15 įvairių sričių mokslų daktarai, 9 netradicinės medicinos atstovai (gydovai, aiškiaregiai),
4 poetai, 6 tautodailininkės,  dailininkės, gydytojai, mokytojai ir kt.
LPS „Bočiai“ organiozuotus kompiuterinio raštingumo kursus lankė per 80 narių, 167 nariai turi elektroninius paštus. Anglų ir vokiečių kalbų kursuose tobulina kalbas  20 narių. Per 30 skyriaus narių tobulinasi MČTAU kultūros, sveikatos, istorijos, užsienio kalbų ir turizmo fakultetuose. Dalyvavo visose trijose Vilniaus „Bočių“ sporto žaidynėse  (60 narių),  kur šachmatų, šaškių ir stalo teniso varžybose iškovojo čempionų vardus ir prizines vietas. Tautodailininkės tris kartus aktyviai  dalyvavo Vilniaus„Bočių“ parodose, Lilijana Miškinienė išleido 4 knygas ir dainų  diską , jai suteiktas meno kūrėjos vardas.
Didelį dėmesį  mūsų skyriaus veiklai skiria Lietuvos Seimo narys Algis Strelčiūnas. Užmezgėme draugiškus ryšius su turizmo agentūra „Kelionių laikas“, Lietuvos ezoterikų konfederacija, Valstiečių ir žaliųjų sąjunga, „Žinijos“ draugija.
Per šiuos devynis metus organizuota daug įdomių pažintinių kelionių. Aplankyta  Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės istorinės vietos Baltarusijoje, Ukrainoje, susipažinome su latvių, estų kultūra kelionėje Ryga – Talinas – Saarema,  tris kartus plaukėme į Stokholmą, keturis kartus pabuvojome Lenkijoje, du kartus Latvijoje,  grožėjomės kalnais ir fiordais Norvegijoje ir Švedijoje, Paryžiaus šedevrais.   Ilsėjomės prie jūros  ir susipažinome su Italijos,  Ispanijos, Maltos, Kipro, Bulgarijos, Turkijos šalių gyvenimu, papročiais.

Daug ekskursijų organizuota po  Lietuvą– Anykščių, Ignalinos, Pakruojo, Ukmergės, Telšių, Plungės, , Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Palangos, Jurbarko, Marijampolės,Vilkaviškio , Alytaus rajonų žymias vietas. Naisiuose dalyvavome kultūros renginiuose.  Daugelyje  iš jų po ekskursijų rengėme susitikimus su vietos bočiais, koncertavo  ansamblis „Volungė“.

Kasmet vykstame du kartus į Palangą: pavasarį kviečiame į šventę „Sportas visiems“, kur dalyvaujame renginiuose, konkursuose. 2014 m  patekome į Gineso knygą kai 2736 dalyvių būryje  vienos linijos šokyje mūsų buvo net 27 su Vilniaus “Bočių“ marškinėliais.

Rudenį Palangoje organizuojame  sveikatingumo – poilsio stovyklą, kurios metu su poilsiu prie jūros rengiame kasdien rytines mankštas parke, susitikimus , vakarones, ekskursijas. 2015 metais susitikome su Lietuvos sveikuolių prezidentu D.Kepeniu ir kt., vykome į Liepoją.  Kasmet gausiai susirenkame į  vakarones:  Motinos dienai, Pagyvenusių žmonių dienai  paminėti ir Kalėdines vakarones , pasikviečiant  į svečius kitus „Bočių“ skyrius (Antakalnis, Lazdynai, Naujamiestis, Šeškinė, Naujininkai ) , ansamblis „Kadagys“ ir kt.  Dalyvavome ir  daugelio skyrių vakaronėse. Renginiuose koncertuoja „Volungės“ ansamblis.Dvejus metus dalyvavome Vilniaus m. Savivaldybės surengtame„Proto mūšyje“.

2015  metais  žiūrėjome spektaklius Naisiuose ir Vilniuje.

Užmezgėme ryšius su  „Olympic Gym“ klubu. Čia  lankome mokymus kaip gyventi be gydytojų ir vaistų (sveikos gyvensenos propaguotojas  gydytojas  Andrej Nosenko ). „Žinijos“ draugijoje trečiadieniais „Prie arbatos puodelio senjorams“  susitinkame su įdomiais žmonėmis (Ezoterikų konfederacijos prezidente Elona Petkeliene, asmeninio tobulėjimo ekspertu Andžejumi Kučynskiu, dvasinio gydymo profesore Klaudija Sakalauskiene ir kt.)

Nuolat palaikomas ryšys internetu – el. pašto pagalba dalinamės įdomiausia informacija.

2. Skyriaus padaliniai : 
Tautinės dainos ansamblis „ VOLUNGĖ“,  vadovė LILIJANA MIŠKINIENĖ,14 dalyvių.  Programoje patriotinės, vadovės autorinės,  liaudies dainos ir romansai.  Repertuaras – per 50 dainų.
Ansamblis, įkurtas 2007 m. , kasmet surengia po 20-25 koncertus. Jau 2008  metais koncertavo laive į Švediją  ir atgal po l valandą. Koncertai  Lenkijoje, Latvijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje – draugiškuose susitikimuose . Penkis kartus koncertavo Lietuvos Seime Kovo 11-sios minėjime,  penkis kartus dalyvavo Tarptautiniame festivalyje – konkurse „Paribio daina“:  2012 m. Lilijana Miškinienė tapo laureate, 2015 m. Laimutė Šekurovienė užėmė antrąją vietą, o ansamblis apdovanotas diplomais. Ansamblis koncertavo LPS „Bočiai“ renginiuose Šiauliuose, Jonavoje, Ukmergėje , Vilniuje,  Vilniaus m. bendrijos įvairiuose renginiuose – Motinos , Pagyvenusių žmonių dienos minėjimuose , draugiškuose susitikimuose su miestų ir rajonų kolektyvais, o 2015 m. “Proto mūšyje“. Dalyvauja Vilkpėdės skyriaus draugiškuose  susitikimuose su respublikos „Bočių“ skyriais – koncertavo Anykščiuose, Ukmergėje, Elektrėnuose, Kaišiadoryse, Rozalime, Vilniuje. Nuolat koncertuoja įvairiuose renginiuose – Tremtinių namuose, Gerontologijos centre, šv. Jokūbo ligoninėje, Vilkpėdės  slaugos namuose, Islandijos namuose , Naisiuose, Grigiškių kultūros namuose,  Vilniaus miesto bibliotekose, Vilniaus Mokytojų namuose  ir kt . Ansamblio pasirodymai sulaukia didelio pasisekimo , gauna nemažai padėkų.

Vilkpedes veiklos planas 2018 metams 
Vilkpėdės skyriaus veiklos planas 2017 metams
 
Vilkpėdės skyriaus ataskaita už  2016 metus
Apie mus rašo spaudoje ir internete: 

Vilkpėdės skyriaus  kontaktiniai duomenys: 
Stanislava Ligeikienė, Tel. 8676-39578; el. paštas stanlig@gmail.com
Tautinės dainos ansamblio „Volungė“ kontaktiniai duomenys:
Ansamblio vadovė  – Lilijana Miškinienė, tel.  8 611 41231; Liudvika Vitienė, tel. 8 698 49884; el. paštas: liudvikav@gmail.com