Sveikinimai Lilijanai Ablėnaitei

LILIJANĄ ABLĖNAITĘ – MIŠKINIENĘ mūsų senjorai dabar pažįsta kaip LPS “BOČIAI” Vilniaus miesto bendrijos Vilkpėdės skyriaus ansamblio “Volungė” kūrybingą vadovę. Bet dauguma mūsų ją prisimename kaip solistę, garsinusią Lietuvą.
Lilijana gimė 1934 m. vasario 7 d. Kaune. 1956 m. baigusi Kūno kultūros institutą aktyviai sportavo, buvo Kauno „Žalgirio“ ir Lietuvos tinklinio rinktinių narė, treniravo LVA ir „Spartako“ vyrų tinklinio komandas.1959 m. Lilijana pakviesta į Valstybinės filharmonijos J.Tiškaus vadovaujamą estradinį orkestrą, koncertavo ne tik Lietuvoje, bet ir to meto Sovietų Sąjungos respublikose. Sovietmečiu pirmoji iš solisčių išdrįso atlikti Vakarų kompozitorių dainas. Pati kūrė dainų tekstus ir muziką. Jos dainos „Vėjas“, „Na, palauk“, „Kelionės daina“ buvo labai populiarios. 

1968 m. Lietuvos plokštelių studija, dalyvaujant Valstybiniam radijo orkestrui, išleido autorinę plokštelę 33 tūkst. egzempliorių tiražu, po to pakartota 3 kartus.
1973 -1983 m. dirbo Mokslų Akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institute moksline bendradarbe- sociologe.
1989 m. įkūrė dainos ansamblį „Salve“ , kuriame dainuodavo partizanines dainas, važinėdama po Lietuvą remiant Sąjūdžio kandidatus.
1991 metų sausį tris savaites aktyviai dalyvavo Aukščiausios Tarybos gynime, už ką apdovanota Sausio 13- sios medaliu.
1992m. įkūrė Visuomeninius pagalbos namus „Salve“, teikė įvairias buitines paslaugas pensininkams ir invalidams.
1993-1997 m. surengė Kovo 11-sios minėjimus senjorams Lietuvių ir Rusų dramos teatruose, Menininkų rūmuose, kino teatruose. Įrašė garsajuostę „Dainuokime kartu Lietuvai“, kurioje skambėjo pokario ir autorinės dainos.
Per nepriklausomybės laikotarpį dalyvavo Televizijos laidose „Srovės“, „Nepamirštos žvaigždės“, “Moterys prieš smurtą, “Prieštarauk“, “Yra kaip yra“, dainavo LTV „Švieski man vėl“, “Mūsų dienos kaip šventė“ ir kt. Kaip poetė kūrė eilėraščius ir išleido poezijos knygą „Baltoji vilkė“, kurią iliustravo savo dailės kūriniais (1959m). Tuo pat metu išleido ir dainų albumą „Miškų dvasia“. O 2011 m. išėjusioje knygoje „Toks gyvenimas“ atsispindėjo mūsų gyvenimo aktualijos, patalpinta autorės dainų tekstai su natomis . Jau šimet yra paruoštas leidybai tapybos, akvarelių ir grafikos darbų albumas.
Nuo 2007 m. vadovauja Vilniaus „Bočių“ Vilkpėdės skyriaus tautinės dainos ansambliui „Volungė“. Ansamblis nuolat koncertuoja Lietuvoje ne tik senjorams, bet ir kituose renginiuose , net tris kartus surengė koncertus Lietuvos Seime Kovo 11-sios minėjime, sėkmingai koncertavo Švedijoje, , Latvijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, tris kartus dalyvavo Tarptautiniame festivalyje „Paribio daina“, kur ansamblis įvertintas diplomais, o Lilijana Ablėnaitė 2011 metais tapo laureate. 2013 metais ansamblis surengė 15 koncertų.

                                                  M I E L A   L I L I J A N A ,
Nuoširdžiai sveikiname garbingo jubiliejaus proga, dėkojame už širdies šilumą, meilę žmonėms, kantrybę, neišsenkančią energiją telkiant senjorus bendrauti, dainuoti,  sveikai gyventi.
Linkime stiprios sveikatos, kūrybos džiaugsmo, skambių dainų,  aktyvios visuomeninės veiklos.

Su meile ir pagarba
250 – ties skyriaus narių vardu-
Vilkpėdės skyriaus pirmininkė Stanislava Ligeikienė  ir Ansamblio „Volungė“ dainininkės

2014.02.07