Vilniaus m. Kirtimų kultūros centre

Vasario 16-sios ir Motinos dienos minėjime Joninių šventėje prie Gelvonų ežero