Žirmūnų skyrius

Žirmūnų skyrius yra vienas iš pirmųjų skyrių susikūrusių LPS ,,Bočiai“ Vilniaus miesto bendrijoje. Pirmasis skyriaus pirmininkas buvo Petras Latvys. Nuo 1996 metų skyriaus pirmininkė Julija Masiuk, daug nuveikusi burdama skyrių ir plėtodama jo veiklą. Už nuoširdų darbą ir aktyvią veiklą gerb. Julija buvo ne kartą apdovanota Vilniaus miesto bendrijos ir Lietuvos pensininkų sąjungos ,,Bočiai“ padėkos bei garbės raštais. 2015 metais, ilgametei pirmininkei Julijai Masiuk pasitraukus iš veiklos, skyriaus pirmininke buvo išrinkta Aurelija Bakutienė. Naujosios pirmininkės iniacityva skyriuje suburtas vokalinis ansamblis ,,Neris“. Šiuo metu ansamblyje yra keturiolika narių. Ansamblio meno vadovė Sonata Tamašauskaitė Petkienė. Ansamblis koncertuoja Vilniaus miesto bendrijos, Žirmūnų skyriaus, bendruomenės ir respublikiniuose renginiuose. Dalyvavo 2016 m. ir 2017 m. Senjorų dainų šventėse, respublikinėje vietos bendruomenių šventėje Kėdainiuose 2015 m ir tarptautinėje vietos bendruomenių mugėje 2016 m. LITEXPO rūmuose Vilniuje. Kaip iššūkį ansamblis priėmė sprendimą dalyvauti jau dešimt metų organizuojamoje Gatvės muzikos dienoje, kurios metu ansamblis koncertavo Vilniaus Rotušės aikštėje. Ansamblis koncertuoja darbo kolektyvuose, mokyklose ir pensionatuose. Esame sudarę bendradarbiavimo sutartį su Žirmūnų lopšeliu/darželiu ,,Rūta“. Skyriaus nariai ir ansamblio ,,Neris“ dainininkės dalyvauja darželio ,,Rūta“ šventėse, o vaikučiai koncertuoja skyriaus renginiuose. Dalyvavome įspūdingame respublikiniame švietimo įstaigų bendruomenių projekte ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“ Vilniaus Vingio parke, lopšelio-darželio ,,Rūta“ 50-ojo gimtadienio renginiuose. Į skyriaus renginius, kurie vyksta kartą per mėnesį, kviečiame įžymius žmones ir visuomenės veikėjus, pristatome knygų autorius. Buvo organizuotas įdomus susitikimas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, kuriame Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Dekanas, Profesorius, žirmūnietis Rimvydas Petrauskas skaitė paskaitą ,,Vytautas Didysis: lietuvių valdovas viduramžių Europoje“; susitikimas su žymiu Lietuvos sportininku, garsiųjų bėgimo maratonų ,,Baltijos kelias“, ,,Medininkai – Vilnius“ sumanytoju ir organizatoriumi, daugelio eilėraščių ir dainų autoriumi Romu Bernotu. Kartu su Žirmūnų bendruomene ir VU Medicinos fakulteto studentais dalyvavome projekte ,,Žirmūnų bendruomenės kartų solidarumas“. Keturių užsiėmimų metu kartu gaminome kulinarinio paveldo patiekalus, dainavome dainas. Šiuo metu skyriuje yra šešiadešimt narių, malonu, kad tarp jų net du buvę Vilniaus bendrijos pirmininkai – Albinas Cibulskas ir Povilas Butkus.

Gyvename linksmai ir įdomiai ir dar daug darbų esame numatę nuveikti.

Skyriaus pirmininkė Aurelija Bakutienė  2017-09-09,  Vilnius
Nuotraukose:

  1. Ilgametė skyriaus pirmininkė Julija Masiuk.
  2. Skyriaus pirmininkė Aurelija Bakutienė ir buvęs Vilniaus miesto bendrijos pirminikas Albinas Cibulskas.
  3. Skyriaus renginyje ,,Iš širdies į širdį“ buvęs Vilniaus miesto bendrijos pirmininkas P. Butkus ir Žirmūnų bendruomenės pirmininkas M. Demšė.
  4. Po VU Istorijos fakulteto Profesoriaus R. Petrausko paskaitos ,,Vytautas Didysis: lietuvių valdovas viduramžių Europoje“.
  5. Renginyje ,,Žirmūnų bendruomenės kartų solidarumas“ su VU Medicinos fakulteto studentais.
  6. Skyriaus renginio viešnia Vilniaus miesto bendrijos pirmininkė Vilija Tūrienė.
  7. Skyriaus ansamblis ,,Neris“ ir jo meno vadovė Sonata Tamašauskaitė Petkienė